Informació preinscripcions curs 2020-2021 Llars Infants Municipals


El curs 2020-2021 estaran en servei les llars d’infants municipals El Carrilet i El Niu. Són centres educatius municipals que podran acollir infants nascuts l’any 2018 (P2), 2019 (P1) i de l’1 de gener a l’18 de maig de 2020 (P0). 

Com a novetat per al curs 2020-2021, les famílies podran triar entre diverses franges horàries (matí i tarda, només matí o només tarda), segons les necessitats que tingueu. A banda, podreu demanar els serveis addicionals de sempre: servei bon dia i servei de menjador.

Cal tenir en compte que en el moment de fer la preinscripció caldrà triar la franja horària per a tot el curs, sense possibilitat de canvi.

El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció a les llars municipals de Llagostera serà del 18 al 28 de maig. 

A causa de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials. Per aquest motiu aquest any el procés de preinscripció serà una mica diferent. La tramitació és podrà portar a terme mitjançant correu electrònic. Podeu descarregar-vos la sol·licitud. Caldrà omplir-la, escanejar-la o fotografiar-la i enviar-la per correu electrònic (carrilet1@llagostera.cat) juntament amb la documentació demanada (també escanejada o fotografiada). 

Per garantir l’equitat, les famílies que no disposin de mitjans per dur a terme el procediment telemàtic disposaran d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. La preinscripció presencial es farà del 22 al 28 de maig, ambdós inclosos a la llar d’infants El Carrilet (c/ Mas sec, 71). Per poder fer la sol·licitud presencialment al centre caldrà demanar cita prèvia trucant al 689 534 236 els dies 18, 19, 20 i 21 de maig de 9 a 13 h. 

Documentació que cal adjuntar/presentar amb la sol·licitud

- Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor
- Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas que en tingui).
- Fotocòpia del llibre de família
- Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant

Si es compleix algun criteri complementari de la sol·licitud (situació educativa especial, família monoparental o nombrosa i/o malaltia crònica), també s’haurà d’adjuntar la documentació relativa a la situació concreta.

Recomanacions en cas de fer preinscripció presencial

-Assistir a la cita, preferiblement, una sola persona.
-Si pot ser, la sol·licitud ha d’estar emplenada des de casa. Si s’ha d’omplir al centre es recomana portar un bolígraf de casa.
-Portar la documentació fotocopiada o bé haver-la enviat abans –fotografiada o escanejada– a carrilet1@llagostera.cat.
-Portar mascareta i guants.
-No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Properament s’anunciaran a la web de l’Ajuntament (www.llagostera.cat) les bases de les subvencions que atorgarà l’Ajuntament per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys a les llars d’infants municipals per al curs 2020-2021. 

Donada la situació que estem vivint, aquest any no s'ha pogut portar a terme la jornada de portes obertes. Aquells qui no coneguin les llars, poden veure com són, de quins espais disposen i saber en quines idees basen el seu treball diari a través dels següents vídeos. Val a dir que tots dos centres comparteixen direcció i projecte educatiu.

Vídeo El Carrilet

Vídeo El Niu

Podeu consultar el serveis que ofereixen les llars d’infants i els preus aquí.

Descarregar sol·licitud de preinscripció.

Calendari preinscripció i matrícula

Bases de preinscripció i matrícula