Anunci de cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana i Rústica


Podeu consultar l’anunci de cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana i Rústica per a l’any 2020 (domiciliats i no domiciliats) des d’aquí

El cobrament domiciliat es realitzarà en tres pagaments: 30% (30 juny), 30% (31 d'agost) i 40% (31 d'octubre). El cobrament no domiciliat es podrà realitzar en dos pagaments: 60% fins al 30 juny i el 40% restant entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.  

El cobrament s’efectuarà a l’Oficina de Recaptació del carrer Pau Casals 26 b, de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.  

Us recordem que amb motiu del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, per tal de fer front a l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, l’Ajuntament de Llagostera va acordar modificar el Calendari Fiscal del 2020.

Podeu consultar el calendari fiscal des d’aquí.

Per a més informació us podeu dirigir a tributs@llagostera.cat o bé per WhatsApp al 645 89 69 94