Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ofereix una prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L'objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19.

A qui va dirigit?

-A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

-Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
-Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
-Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
-Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.
-Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

Termini: del 30 d'abril fins l'exhauriment dels fons destinats a la prestació.  

Més informació aquí