L’Ajuntament de Llagostera mobilitza 100.000 € per pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat, per unanimitat, reservar una partida de 100.000 € del pressupost municipal per fer front a la crisi provocada per la COVID-19. 
El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Llagostera, David Parron ha explicat que es tracta d’una partida inicial batejada amb el nom de 'Subvencions COVID-19’ per pal·liar els efectes més immediats de la crisi econòmica i sanitària. Aquesta partida es podria veure incrementada en funció de l’evolució de la situació, les necessitats i les possibilitats pressupostàries. 
Parron ha explicat també que dels 100.000€, 5.000€ aniran destinats directament a incrementar l’aportació actual a Càritas, passant dels 10.000 € actuals als 15.000 €, per a la compra de productes alimentaris frescos i de primera necessitat.
Amb la modificació de crèdit s’ha creat també una partida dotada amb 3.400€, per destinar-la al Patronat de la Residència Josep Baulida, tal i com han demanat les entitats locals del Grup Excursionista Bell-Matí i El Butlletí de Llagostera, que han decidit renunciar a part de la subvenció anual rebuda per part de l’Ajuntament. 
Els 100.000 € es finançaran amb fons propis provinents del romanent de tresoreria.
La reserva d’aquests 100.000 € va ser aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els grups amb representació municipal.
El Ple es va celebrar telemàticament i es va poder seguir en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament i, com és habitual, per Llagostera Ràdio. 

Podeu recuper el ple des d’aquest enllaç