La Diputació aprova la convocatòria de subvencions a les llars d’infants


La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a les llars d’infants per al curs 2018-2019.

Les ajudes tenen com a objectiu finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres (excloses les del servei de menjador, les acollides matinals i de tarda i les amortitzacions) i generades en el curs escolar 2018-2019. El crèdit assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes matriculats, amb un import màxim de 875 € per infant. 

Per això l’Ajuntament de Llagostera rebrà una subvenció de 93.625 €