Començament del 3r trimestre als centres educatius de Llagostera


Dimarts va començar el 3r trimestre per als estudiants de Catalunya.  A Llagostera els alumnes de primària, secundària, PFI i batxillerat van reprendre el curs que havia quedat estroncat amb l’arribada del Coronavirus. Es tracta d’un trimestre molt diferent perquè s’ha de portar a terme mitjançant entorns virtuals. Tot i això, encara hi ha alumnes que no poden accedir a les propostes dels seus mestres i professors perquè no disposen de connectivitat i/o ordinador. 

El Departament d’Educació ha dissenyat el Pla de centres en línia per fer front a aquesta desigualtat i, després de demanar quines són les necessitats dels centres educatius de Llagostera, al llarg de la setmana que ve farà arribar 66 kits de connectivitat(dispositius dels centres als quals s’haurà incorporat dades) a infants i joves de Llagostera. També es repartiran 46 ordinadors a aquelles famílies que tenen connectivitat però no dispositiu. Fins ara no s’havien pogut facilitar als alumnes perquè no es podia accedir als centres.

En el repartiment del material es prioritzarà els alumnes de 6è de primària, de 4t d’ESO i de batxillerat perquè es tracta de cursos en què es canvia d’etapa educativa i s’atorga un títol acreditatiu. Els paquets amb dades o amb els dispositius electrònics que repartiran tècnics contractats pel Departament d’Educació són un préstec pel període de confinament, i s’hauran de retornar al centre el primer dia de retorn a les classes. Pel que fa a les dades, cada línia de connectivitat disposarà d’una capacitat de 40 GB.

Per acabar d’arribar a tots els alumnes de la població i complementar la dotació del Departament d’Educació, l’Ajuntament de Llagostera, a través del servei d’Educació i de la borsa de voluntaris, s’està encarregant de preparar i coordinar el lliurament de propostes en paper preparades per les escoles. Aquestes tasques, juntament amb material escolar, es lliuraran a aquelles famílies que no podran rebre kits de connectivitat. D’aquesta manera es garanteix que els alumnes de Llagostera puguin seguir el curs i tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge.

De fet, abans de Setmana Santa alguns voluntaris ja van començar a fer el lliurament de material i propostes educatives a uns quants alumnes. El repartiment i recollida de tasques continuaran les properes setmanes i, en principi, es mantindran fins que acabi el confinament i es permeti el retorn a les aules.