Criteris del Departament d’Educació per portar a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat


El Departament d’Educació dona criteris a les direccions dels centres educatius per portar a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el confinament

L’objectiu principal és que l’activitat formativa continuï i es mantinguin així els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. El seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i les famílies seran elements clau durant el període de confinament.

Educació recorda que les activitats han d’estar basades en l’assoliment de les competències bàsiques, han de ser engrescadores i inclusives, han de comptar amb el suport del professorat i s’han d’ajustar a les necessitats i recursos de cadascun dels alumnes. A més a més, la interacció entre alumnat i professorat s’ha de poder garantir a través dels diversos mitjans possibles.

Amb relació a l’avaluació, s’estableix que el segon trimestre servirà per avaluar la feina feta fins al 12 de març. Com que l’inici del tercer trimestre es farà en període de confinament, la docència haurà de ser virtual. Els docents hauran de revisar i reformular els criteris d’avaluació i posar-los en coneixement dels alumnes i les seves famílies. A partir del 13 d’abril, el Departament d’Educació establirà unes noves orientacions al respecte.

Els centres educatius de Llagostera ja fa dies que donen indicacions i recomanacions al seus alumnes i famílies. Actualment estan treballant per portar a terme les últimes indicacions del Departament d’Educació. Els centres i l’Ajuntament col·laboraran per garantir que tots els alumnes de la població tinguin accés a les activitats i propostes elaborades pel professorat.

Per últim, recordar que les famílies poden aclarir qualsevol dubte contactant directament amb els centres educatius de Llagostera. Per altra banda, en altres canals de comunicació com ara Telegram o la pàgina web de la Casa de les Vídues es van oferint altres recursos educatius i lúdics per fer amb infants i joves durant el període de confinament.