Actuacions de desinfecció en espais públics i de prevenció i control de la legionel·losi

Actuacions de desinfecció en espais públics i de prevenció i control de la legionel·losi

Amb l’objectiu d’eliminar la presència del coronavirus en espais públics, l’Ajuntament de Llagostera està duent a terme tasques de desinfecció periòdiques en instal·lacions públiques i mobiliari urbà, com ara baranes, bancs, contenidors, poms de portes, així com a les voreres del municipi. La desinfecció sempre va precedida d’una correcta neteja, per tal d’eliminar la brutícia i la matèria orgànica que pot interferir amb els desinfectants. Us recordem que el subministrament d’aigua està garantit i que s’ha deixat sense funcionament les fonts públiques mentre duri la crisi sanitària per la COVID-19. 
 
A més, tenint en compte que la legionel·losi és una malaltia que també afecta les vies respiratòries i que l’aparició de casos i brots d’aquesta malaltia pot impactar en el sistema sanitari, seguim realitzant les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en totes les instal·lacions de risc.