Finestreta única digital sobre les mesures econòmiques


El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE), ha posat en marxa un servei d’atenció digital especial sobre es mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma derivat del Coronavirus SARS-COV-2. Des de l’adreça canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms tota empresa o persona que s’hi adreci podrà plantejar els seus dubtes sobre les iniciatives impulsades tant pel Govern català com per l'espanyol per mitigar l’impacte d’aquesta emergència sanitària en l’activitat econòmica. En aquest espai web també es recolliran les iniciatives que impulsa la Unió Europa per sortir de la crisi, com ara la crida a les startups i pimes per buscar solucions innovadores.

Des del Canal Empresa es poden realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures econòmiques previstes pel Govern de la Generalitat, així com les mesures que s’impulsaran més endavant.
A banda d’informació i consultes, a les quals també es podrà accedir a través del perfil de Twitter @FUempresacat, Canal Empresa permet ja realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures previstes per la Generalitat, com ara:

Sol·licitar informació a empreses sobre procediment d’acomiadament i de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major.

Sol·licitar el formulari per força major derivat del previst en el Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

I a partir de l’1 d’abril Sol·licitar ajuts per al treballadors autònoms amb pèrdua dràstica d’ingressos.

Amplia informació a Canal Empresa

Per rebre assessorament empresarial sobre la línia d’ajudes d’urgència, us podeu dirigir a l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Llagostera trucant al telèfon 973 83 23 22 o bé per correu electrònic:

promocio@llagostera.cat
prospeccio@llagostera.cat


Pel que fa a les mesures per a persones aturades us podeu dirigir a borsatreball@llagostera.cat