Llagostera 3.0 un final feliç dels pressupostos participatius


Des d’Esquerra Llagostera valorem molt positivament l’aposta per la robòtica que han fet les escoles i l’Ajuntament. Ja fa temps que grans referents mundials, com Tim Cook, el cap d’Apple, afirmen que aprendre a programar es una obligació per a les noves generacions.

A més a més, els alumnes no només aprenen a fer que un robot realitzi una acció, sinó que també s’enfronten a reptes que ajuden a millorar la seva habilitat per resoldre problemes.

Creiem que és de justícia felicitar a les escoles de Llagostera per haver aprofitat el marc dels pressupostos participatius per introduir aquesta millora substancial en el currículum educatiu dels nostres fills. Per altra banda, trobem encertada la decisió de l’Ajuntament de possibilitar al conjunt de la població l’accés a aquest tipus de recursos. La col·laboració entre el consistori i els centres educatius ha estat un factor determinant per a l’èxit d’aquesta iniciativa.

Des del nostre grup voldríem poder tenir un paper més actiu en els pressupostos participatius. Òbviament no estem parlant de limitar la llibertat de la ciutadania per determinar quines han de ser les accions que s’han de dur a terme. Ens referim a la possibilitat de debatre o valorar l’execució concreta de les inversions acordades.

Com hem dit, en el cas que ens ocupa estem satisfets de la implementació final, però hi ha altres casos que no han anat tan bé. Principalment ens referim al de la pantalla digital informativa instal·lada inicialment a l’encreuament que tots coneixem com Casablanca.

Des d’ERC feia temps que denunciàvem que aquest era un punt problemàtic per a la circulació del poble, tal i com s’ha manifestat en alguna memòria de la Policia Local. La nostra sorpresa davant de la ubicació de la pantalla va ser majúscula.

Després de diverses preguntes i requeriments per a un canvi de lloc, l’Ajuntament es va limitar a desplaçar-la uns cent metres mantenint, al nostre entendre, el risc d’accident. Només aquest trasllat ha suposat per a les arques municipals 3.664,97 euros, fent que el cost total de l’actuació superi els 21.000 euros. 

La ubicació actual no només no redueix el risc d’accidents, sinó que té poca utilitat per informar. Per aquesta raó, l’ajuntament vol instal·lar una nova pantalla informativa, amb un cost aproximat de 23.000 euros, a la Plaça de Catalunya. Entenem que aquest és l’espai idoni per a una pantalla informativa, i que entre la Unió de Botiguers i tots els regidors del consistori hauríem evitat tantes despeses innecessàries.

Esperem que en el futur es millorin els mecanismes de participació per tal de fer-los més efectius. Un dels altres punts que caldria debatre és el calendari d’aquests pressupostos participatius, que al nostre entendre hauria de començar abans de l’aprovació dels pressupostos municipals. D’aquesta manera, l’Ajuntament coneixeria de primera mà la voluntat dels ciutadans i podria tenir-la en compte de cara a plantejar les inversions. A més a més, en cas que fos necessari es podria ampliar la partida de 40.000 euros destinada a aquest fi.

Per finalitzar, volem tornar a deixar clara la nostra satisfacció per l’aplicació del projecte Llagostera 3.0, i animar a la ciutadania, les entitats i l’Ajuntament, en el sentit ampli de la paraula, a seguir treballant conjuntament per fer del nostre un poble millor.

Article publicat per: Grup Municipal d‘ERC