Es manté el servei de recollida porta a porta amb normalitat


El servei de deixalleria municipal i la recollida de trastos setmanal han estat suspesos de forma temporal per mesures de prevenció. La resta de recollides es fan de forma habitual: el servei de recollida porta a porta i el buidatge de tots els contenidors d’urbanitzacions, veïnats i de l’àrea d’emergència. 

Es demana que tothom sigui curós alhora de treure les escombraries i que no s’abandonin trastos al carrer o fora la deixalleria. 

Quan es restableixin els serveis es faran recollides extraordinàries per assolir les demandes de recollida de trastos.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.