Llagostera 3.0 o projecte educatiu de poble


L’Ajuntament de Llagostera ha estrenat el Centre de Recursos Tecnològics, situat a la Casa de les Vídues, amb una inversió de 45.000 € per la compra de material tecnològic divers, entre el que hi ha robots educatius, tauletes, ordinadors portàtils, etc.

Diu l’equip de Govern en la seva propaganda que “Llagostera 3.0 és un projecte que pretén democratitzar l’accés a la tecnologia oferint eines i formació en aquest àmbit a l’abast de tothom” i que “L’Ajuntament de Llagostera l’ha posat en marxa, en el marc de les actuacions del Pla de Barris, amb la voluntat de fomentar i impulsar la programació robòtica i l’aprenentatge mòbil.”

Des d’Alternativa per Llagostera celebrem qualsevol iniciativa que tingui com a finalitat un objectiu pedagògic però pensem que, de nou, des del Govern municipal s’aprofita el Pla de Barris per finançar una actuació transversal que afecta a tot el poble i que, en conseqüència, disminueix els recursos del propi Pla de Barris per als seus propis objectius. D’altra banda, es continua menystenint el paper del Centre Cultural Can Roig, que definitivament ha quedat relegat a ser només l’espai on s’alberguen la biblioteca municipal i l’observatori astronòmic. Si realment Llagostera 3.0 vol ser una eina a l’abast de tothom i, per tant, adreçat a totes les edats, pensem que el seu lloc idoni hagués estat el CC Can Roig, cosa que hagués servit a més per dinamitzar aquestes infrautilitzades instal·lacions. Ben al contrari, la realitat ens ve demostrant que l’equip de Govern mai no ha apostat per promocionar aquest espai.

D’altra banda, en temes d’educació de la ciutadania, des d’ALL proposàvem en el nostre programa electoral impulsar un projecte educatiu de poble i la creació d’una Escola d’Adults, per assolir una educació entesa com un procés permanent d‘aprenentatge, al llarg de tota la vida, que anés més enllà de l‘escola, que servís d’instrument per planificar les polítiques educatives del municipi i que mitjançant la participació ciutadana fos capaç d’elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits en matèria d’educació. L’educació realitzada al llarg de tota la vida, no només pensada com a adquisició de coneixements sinó també basada en el coneixement dels drets humans, és una eina molt poderosa per lluitar contra l’exclusió i contra les desigualtats socials. Les persones que són capaces de pensar per elles mateixes, de ser crítiques amb les persones que les governen, conformen una societat molt més lliure que aquella que ha caigut en el conformisme. Contràriament, nosaltres volem un poble que no es conforma amb el que té o li donen, sinó que exigeix allò que creu que és millor per al seu desenvolupament com a persones sobiranes. L’educació ha d’esdevenir, en definitiva, una eina d’empoderament de la ciutadania. 

Article signat per: Grup Municipal d‘Alternativa per Llagostera