Mesures que cal prendre amb els nens i les nenes a casa


No és recomanable que vagin a:


Parcs de boles 
Cinemes 
Restaurants 
Zones recreatives 
Parcs, especialment els gronxadors i tobogans perquè són focus de transmissió 
Cases d’altres amics 


Evitar el contacte amb població de risc: 

- Majors de 65 anys
- Persones amb patologies cròniques i/o pluripatologia (hipertensió, diabetis mellitus, insuficiència renal, malalties cardiovasculars, càncer, MPOC...)
- Persones amb immunosupressió congènita o adquirida (també induïda per medicaments) 

I si necessiten sortir: 

Poden passejar en espais oberts
Han d’evitar socialitzar-se amb altres persones
Han de mantenir com a mínim un metre de distància entre persones
S’han de rentar les mans correctament 

Useu el sentit comú, si han tancat les escoles no s’han de fer reunions alternatives. 

Adoptem les mesures amb serenitat i respecte pel bé de tothom. 

El Departament de Salut recorda les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.
No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut.