Llagostera 3.0, el llegat digital del Pla de Barris


El Pla de Barris ha permès fer un salt endavant en polítiques socials a Llagostera i ha contribuït de forma decisiva a la transformació del nucli antic, en diversos àmbits. Els que es veuen més fàcilment són les inversions en infraestructures: millores de carrers, adquisició de zones verdes, nous equipaments culturals i socials o reformes de béns històrics i patrimonials, entre d’altres. Però el veritable canvi ha estat en les polítiques d’atenció a les persones i en l’oportunitat de poder donar resposta a les necessitats socioeconòmiques de la gent que hi viu i que, en plena crisi econòmica, s’han vist molt agreujades. Un dels aspectes més importants en els quals s’ha incidit ha estat la formació. Tant el Pla de Barris com el Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Llagostera definien la formació com un dels pilars bàsics per al desenvolupament de la població. Les polítiques de formació per als desocupats, per als joves i de foment de l’emprenedoria, han estat una constant aquests darrers vuit anys i els seus fruits els hem començat a recollir al cap d’un temps. Aquesta prioritat per les polítiques educatives ha rebut l’aval i l’empenta del procés participatiu dels pressupostos 2017 que va escollir, de forma molt destacada, un projecte de robòtica i aplicacions mòbils aplicades a l’educació com el més votat de tots els que es van presentar. Aquest projecte, sumat a la planificació i l’experiència de les diverses actuacions formatives engegades i al suport fonamental del Pla de Barris, ha donat com a resultat el projecte Llagostera 3.0.

Amb la creació del Centre de Recursos Tecnològics de Ca la Viudi, s’ha dotat el centre de l’equipament tecnològic i formatiu necessari per fer realitat un objectiu molt ambiciós: democratitzar la tecnologia i crear un entorn favorable a la innovació. Gràcies al fet que la casa de les Vídues està situada al nucli antic i que el projecte lliga amb els objectius del Pla de Barris, s’ha pogut finançar aquest projecte. Si no estès situat dins l’àmbit del Pla de Barris, no hauria estat possible

També ha estat fonamental la col·laboració i les aportacions dels centres educatius de Llagostera: CEIP Lacustària, CEIP Puig de les Cadiretes i l’Institut. Gràcies a la seva implicació i compromís, tota la població escolar de Llagostera pot formar-se i disposar de recursos tecnològics de primer nivell, cedits pel centre de recursos.

No podem oblidar tampoc el suport de col·laboradors tan importants com ara Samsung, Lego Education Robotix o l’editorial Vicens Vives. Empreses líders en el seu sector que han apostat de manera entusiasta per aquest projecte des del primer dia.

I el darrer pilar d’aquest projecte: la formació tecnològica fora de les escoles, que s’imparteix des de les aules de Ca la Viudi i que permet tancar el cercle d’un projecte innovador, que vol trencar les barreres econòmiques i formatives i que pot ser un element de cohesió molt important, de present i, sobretot, amb molt de futur.

Ara cal que hi hagi la paciència i la constància necessàries perquè aquest projecte tingui la continuïtat que requereix una inversió d’aquestes característiques, ja que els seus fruits no els recollirem fins d’aquí a vuit o deu anys; la formació és una llavor que triga a donar fruit, però que esdevé imparable quan arrela. Només cal paciència i deixar-la créixer. Esperem que el projecte Llagostera 3.0 sigui el llegat tecnològic que ens deixi el Pla de Barris i volem agrair als centres educatius i a tots els col·laboradors, el seu entusiasme i determinació, sense ells no hauria estat possible. 

Moltes gràcies a tots!

Article signat per: Grup Municiapl del PdeCat