El Patronat Santa Creu de la Selva construirà un edifici de protecció oficial


El Patronat Santa Creu de la Selva construirà un edifici de protecció oficial a Llagostera de 16 habitatges d'entre una i dues habitacions, 20 aparcaments subterranis i 8 trasters, que seran gestionats directament per la fundació en règim de lloguer assequible i que estaran destinats a persones de més de 60 anys, plenament autònomes, que tinguin ganes de fer vida en comunitat. 

El valor afegit d'aquest projecte, més enllà de l'aposta voluntària per la protecció oficial en una zona on no és obligatòria aquesta modalitat d'habitatge, rau en què es tracta d'una proposta de cohabitatge sènior que vol fomentar la convivència entre els llogaters. 

En general, els habitatges col·laboratius, àmpliament estesos a països del centre i nord d'Europa, permeten reunir persones amb perfils i interessos compartits que tenen voluntat de fer vida en comunitat. Lògicament, cada família disposa del seu habitatge d'ús privat, però, alhora, compta amb zones comunes on els veïns poden desenvolupar activitats conjuntes. A Llagostera, s'ha de tenir present que, per tal de comptar amb espais comuns suficients, no s'ha esgotat la densitat màxima d'habitatges, la qual cosa permetrà que l'edifici tingui dues sales comunes de 100 m² cadascuna equipades amb cuina, menjador, sala d'estar i llar de foc, entre d'altres, a més d'àmplies terrasses exteriors i jardí comunitari. En conseqüència, els destinataris d'aquest projecte hauran de ser persones predisposades a la participació. En definitiva, es pretén un equilibri entre la vida privada de cadascú i la convivència activa del col·lectiu. 

El regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Llagostera, Enric Ramionet, ha explicat que "el Patronat Santa Creu de la Selva va demanar la bonificació establerta del 95% de l'impost sobre instal·lacions construccions i obres que preveu les ordenances fiscals i el que el Ple de l'Ajuntament ho va aprovar per unanimitat al considerar que es tracta d'un projecte d'especial interès i d'utilitat municipal amb finalitats socials". 

Es preveu que la promoció d'habitatges estigui finalitzada la tardor de l'any 2022. 

Sobre el Patronat Santa Creu de la Selva
El Patronat Santa Creu és una fundació privada sense ànim de lucre homologada per la Generalitat de Catalunya com a promotor social d'habitatges i que contribueix des de l'any 1957 a fer efectiu el dret dels ciutadans a un habitatge digne i adequat en condicions econòmiques assequibles.

Actualment, l'activitat principal del Patronat és la promoció d'edificis plurifamiliars d'obra nova a la província de Girona, així com la posterior gestió d'aquests habitatges, principalment en règim de lloguer protegit, destinats al conjunt de la població i també a sectors amb necessitats específiques d'habitatge com els joves, la gent gran i diversos col·lectius vulnerables.