Bases reguladores de la participació a l’espai carpes de la Festa Major 2020

Bases reguladores de la participació a l’espai carpes de la Festa Major 2020

S’han aprovat les Bases reguladores de la participació de les entitats i associacions de Llagostera a l’espai carpes de la Festa Major 2020.

El termini de presentació de sol·licituds al registre de l’Ajuntament finalitza el dia 3 d’abril a les 15 h.

Podeu consultar les bases des d’aquí.