Una oposició per construir una Llagostera millor

Una oposició per construir una Llagostera millor

Una nova etapa, una nova legislatura, un nou equip de govern i, de nou, el PSC per Llagostera al consistori. Comencem re- calcant que la nostra oposició serà sempre constructiva, per construir una Llagostera millor, per a tots i totes.

L’actual Equip de Govern format per ERC i CUP-Alternati- va ha iniciat un mandat amb el qual sembla tenir una prioritat per un programa electoral que encara no hem vist, ni com a oposició, ni com a llagosterencs i llagosterenques.

S’han aprovat les ordenances fiscals i s’han incrementat diferents taxes; la més destacable és l’augment amb un 4,55% de l’IBI urbà, un 50% a qui disposi d’habitatges en condicions per viure-hi, tancats un mínim de 2 anys. En aquest punt, cal recordar els grans tenedors, els bancs, que en algun cas pagaran l’increment d’IBI, seguiran com fins ara i no s’aca- barà amb la problemàtica del lloguer a la nostra població. Actuaran amb picaresca amb lloguers de caps de setmana, vacances, etc., i el comptador dels 2 anys tornarà a estar a 0.

Aquest augment afecta la classe mitjana, la classe treba- lladora, a qui els augments d’impostos els afecta al dia a dia Amb aquesta modificació, l’Ajuntament disposarà de 110

mil euros més per al proper exercici, realment 440 mil euros de més per l’Ajuntament aquests 4 anys propers.

Una nova bonificació per aquells comerços i particulars que generin zero residus d’envasos. Cada vegada hi ha més envasos, no ho veiem factible per la complexitat de reducció i sobretot control. Parlant de modificacions, n’hi ha d’encerta- des, com ara crear diferents tarifes horàries de tot el dia, matí o tarda a les llars d’infants, quan ja ha estat una demanda de les famílies des de fa anys. Les famílies no estaran obligades a pagar la mensualitat de tot el dia, com passava fins ara. Pel que fa a les persones que complexen els requisits per obtenir bonificacions i no les sol·licitin, per desconeixement, vergo- nya, etc., encara se’ls complicarà més el dia a dia.

Cal recordar que hem passat una forta crisi econòmica, una recessió i actualment sembla que ve de nou una desac- celeració econòmica.

Quan es fa mal a les butxaques de la població ens hem de queixar en nom de tots, NO ÉS NO!!

Estem i estarem durant els 4 anys vinents treballant per- què l’equip de govern actual ERC i CUP Alternativa faci la seva feina: una Llagostera on tinguem una llar d’avis renovada i no envellida; parcs i zones verdes amb millores al manteni- ment; solucions amb la manca de lloguers assequibles; que es reclami a la Generalitat que pagui la part que els pertoca de les llars d’infants...

Estem a l’espera d’uns pressupostos, quines sorpreses hi haurà?

Grup municipal del PSC