Una oposició per construir una Llagostera millor


Una nova etapa, una nova legislatura, un nou equip de govern i, de nou, el PSC per Llagostera al consistori. Comencem re- calcant que la nostra oposició serà sempre constructiva, per construir una Llagostera millor, per a tots i totes.

L’actual Equip de Govern format per ERC i CUP-Alternati- va ha iniciat un mandat amb el qual sembla tenir una prioritat per un programa electoral que encara no hem vist, ni com a oposició, ni com a llagosterencs i llagosterenques.

S’han aprovat les ordenances fiscals i s’han incrementat diferents taxes; la més destacable és l’augment amb un 4,55% de l’IBI urbà, un 50% a qui disposi d’habitatges en condicions per viure-hi, tancats un mínim de 2 anys. En aquest punt, cal recordar els grans tenedors, els bancs, que en algun cas pagaran l’increment d’IBI, seguiran com fins ara i no s’aca- barà amb la problemàtica del lloguer a la nostra població. Actuaran amb picaresca amb lloguers de caps de setmana, vacances, etc., i el comptador dels 2 anys tornarà a estar a 0.

Aquest augment afecta la classe mitjana, la classe treba- lladora, a qui els augments d’impostos els afecta al dia a dia Amb aquesta modificació, l’Ajuntament disposarà de 110

mil euros més per al proper exercici, realment 440 mil euros de més per l’Ajuntament aquests 4 anys propers.

Una nova bonificació per aquells comerços i particulars que generin zero residus d’envasos. Cada vegada hi ha més envasos, no ho veiem factible per la complexitat de reducció i sobretot control. Parlant de modificacions, n’hi ha d’encerta- des, com ara crear diferents tarifes horàries de tot el dia, matí o tarda a les llars d’infants, quan ja ha estat una demanda de les famílies des de fa anys. Les famílies no estaran obligades a pagar la mensualitat de tot el dia, com passava fins ara. Pel que fa a les persones que complexen els requisits per obtenir bonificacions i no les sol·licitin, per desconeixement, vergo- nya, etc., encara se’ls complicarà més el dia a dia.

Cal recordar que hem passat una forta crisi econòmica, una recessió i actualment sembla que ve de nou una desac- celeració econòmica.

Quan es fa mal a les butxaques de la població ens hem de queixar en nom de tots, NO ÉS NO!!

Estem i estarem durant els 4 anys vinents treballant per- què l’equip de govern actual ERC i CUP Alternativa faci la seva feina: una Llagostera on tinguem una llar d’avis renovada i no envellida; parcs i zones verdes amb millores al manteni- ment; solucions amb la manca de lloguers assequibles; que es reclami a la Generalitat que pagui la part que els pertoca de les llars d’infants...

Estem a l’espera d’uns pressupostos, quines sorpreses hi haurà?

Grup municipal del PSC