Esperant el Pla de Govern


Sis mesos després de les eleccions municipals, i al tancament d’aquesta revista, seguim esperant la publicació del Pla de Go- vern, que tot i que des de Junts per Llagostera l’hem demanat de forma reiterada, encara el no coneixem. No el coneixem, i no el coneix ningú. Ens sorprèn que la materialització del pacte ERC-CUP, abanderats durant la campanya electoral del reclam d’un govern més obert, transparent i participatiu, segueixi sen- se tenir clars els eixos i línies principals que han de marcar la seva acció de govern durant aquests 4 anys. I aquesta manca de definició ens genera dubtes. Una de les principals funcions que tenim com a oposició, és fiscalitzar aquesta acció de govern, el compliment de les promeses que es van fer durant la campanya electoral, i vetllar perquè les decisions que es prenguin siguin les que creiem millor per al nostre poble. La no publicació del Pla de Govern demostra al nostre entendre, dues coses:

La primera, una falta de respecte cap als grups de l’opo- sició i cap al conjunt de la població, inclosos els votants dels dos grups que formen l’Equip de Govern, que a hores d’ara segueixen sense conèixer quin és el contingut polític del pacte. A quins compromisos dels seus programes electorals ha renun- ciat cadascun? Quines són les seves prioritats? De moment, cap resposta. Cap resposta, però amb les ordenances ja aprovades per a l’any 2020.

La segona, la clara evidència que aquest és un govern sense rumb ni projecte comú, més enllà de la voluntat de no deixar governar la llista més votada. Es governa de cara a la galeria, amb molta gesticulació i simbolisme, però cap acció. O sí, una. L’aprovació de les ordenances, que suposen l’increment d’im- postos més gran dels darrers 12 anys, s’ha fet d’esquena a l’opo- sició, en un procés que creiem poc transparent, i amb vagues ex- plicacions i justificacions sobre els motius que impulsen aquest desproporcionat augment. Des de Junts per Llagostera ens hem oposat amb rotunditat a l’aplicació d’aquests increments, i per aquest motiu vàrem votar en contra d’aquestes ordenances.

Per part de Junts per Llagostera hem concentrat la nostra tasca d’oposició durant aquests 6 mesos en intentar que no s’aturessin projectes iniciats en l’anterior mandat i que creiem que són beneficiosos per Llagostera i la seva gent; així doncs no oblidem les propostes que vàrem fer en el nostre programa elec- toral. Hem participat activament per reactivar temes com la re- solució de subvencions per a la modernització d’establiments, el desplegament de la fibra òptica a Llagostera Residencial, el desenvolupament de projectes com Llagostera Mercat Proper, dirigit a l’impuls del comerç local, o el Pla de Dinamització Co- mercial, que amb la col·laboració de diversos agents implicats, i especialment la Unió de Botiguers, vol elaborar un estudi exhaustiu d’hàbits de consum.

Tots aquests projectes, iniciats però sense impuls actual- ment han estat presents en les nostres intervencions al plenari. Finalment, cal insistir en el fet que durant aquests darrers mesos, hem reclamat en diverses ocasions per la manca de Pla de Govern. La resposta, evasives. Vist el tarannà de l’equip de govern, i la seva política de fets consumats, no dubtem que la publicació d’aquest escrit serà un bon estímul per la seva presentació.

Grup Municipal de Junts per Llagostera