Una Llagostera socialment més justa


Les passades eleccions municipals del mes de maig van dei- xar clar que la població de Llagostera apostava per les forces progressistes i d’esquerres. D’aquesta forma s’acabava amb una hegemonia d’un partit que venia d’una majoria absolu- tíssima i que ha acabat amb un empat tècnic amb Esquerra Republicana de Llagostera. Durant les negociacions vam tenir clar que el nostre soci principal havia de ser aquell que ens permetés dur a terme un programa electoral d’esquerres, feminista, ecologista per construir una Llagostera més solidària i socialment justa. D’aquí va sorgir l’aliança amb CUP-Alternativa. L’experiència fins ara no podria ser més positiva. Un dels exemples de feina conjunta, seguint la línia que acabem d’exposar, són les ordenances fiscals per a l’any 2020. La manca de recursos financers ha obligat a molts municipis a apujar els impostos per fer front a despeses i mantenir tots els serveis.

A Llagostera, per exemple, ens hem trobat amb una pujada de sous dels treballadors públics pactada entre els sindicats i el govern central. Només aquest acord, el qual veiem amb bons ulls, ja té un cost anual d’entre 75.000 i 80.000 euros. D’altra banda, en aquestes mateixes ordenances, i en con- sonància amb la nostra forma de pensar, hem augmentat les bonificacions, de tal manera que seran moltes més les famí- lies que en podran gaudir. A més, hem racionalitzat algunes taxes com la que imposava una sanció de 80 euros en cas que s’escapés una mascota. Ara el preu dependrà de les hores que estigui perduda. També hem posat fil a l’agulla a una reivindicació que fè- iem des de l’oposició com era la de caminar cap al residu zero. Aquest any que ve, tant les llars com els comerços podran beneficiar-se de grans bonificacions si redueixen de forma important el seu nombre de residus. Aquests són tres exemples d’unes ordenances fetes des d’una òptica d’esquerres. Tots sabem la diferència amb la dreta a l’hora de definir què són els impostos. Per a nosaltres són una forma de redistribució de la riquesa, d’oferir alhora uns serveis de qualitat.

Òbviament l’objectiu d’unes ordenances és aconseguir el finançament suficient per confeccionar un pressupost. En el nostre cas podem assegurar que tenim molt present la racionalitat en el control de la despesa, premissa bàsica per a una bona política econòmica. 

Per últim, volíem donar les gràcies als 1.138 votants que a les últimes eleccions generals del 10N han donat suport a Esquerra Republicana. Aquesta confiança ens empeny a continuar treballant per al poble i per al país.

Moltes gràcies.

Grup Municipal d'ERC