Avís important sobre les notificacions electròniques


A partir de l’1 d’abril del 2020, l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), es relacionarà a través de mitjans electrònics...

AMB QUI?

Obligatòriament amb les persones obligades per llei:

Les persones jurídiques

Les entitats sense personalitat jurídica

Els qui exerceixin una activitat professional amb col·legiació obligatòria

Els qui representin un interessat que estigui obligat  a  relacionar-se electrònicament amb l’administració.

Opcionalment:

La resta de persones.

Per aquest motiu, si ets persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l’administració, cal que accedeixis, a l'apartat Tràmits i gestions de la Seu electrònica de XALOC i emplenar, signar i presentar el següent formulari:

Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics. 

Més informació aquí

Atenció a les persones i les entitats que estan obligades per llei a relacionar-se electrònicament amb l’administració: No fer-ho pot comportar que a partir de l’1 d’abril de 2020 no rebin comunicacions de XALOC i això comporti conseqüències i/o sancions greus.