Dues noves opcions per bonificar la taxa d’escombraries.


Les ordenances fiscals pel 2020 contemplen dues noves opcions per bonificar la taxa d’escombraries. Per a sol·licitar l’esmentada bonificació cal fer la sol·licitud prèvia. Per fer-ho correctament us recomanem que us dirigiu a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, situada a les oficines de la deixalleria Municipal.  

Les bonificacions van adreçades a comerços lliures de plàstics i als habitatges que adquireixin el compromís residu zero.  

Des d’aquí us podeu descarregar els models de sol·licitud.