Dues noves opcions per bonificar la taxa d’escombraries.

Dues noves opcions per bonificar la taxa d’escombraries.

Les ordenances fiscals pel 2020 contemplen dues noves opcions per bonificar la taxa d’escombraries. Per a sol·licitar l’esmentada bonificació cal fer la sol·licitud prèvia. Per fer-ho correctament us recomanem que us dirigiu a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, situada a les oficines de la deixalleria Municipal.  

Les bonificacions van adreçades a comerços lliures de plàstics i als habitatges que adquireixin el compromís residu zero.  

Des d’aquí us podeu descarregar els models de sol·licitud.