Nova guia de taxes, impostos i bonificacions 2020


Els impostos i garanteixen que l’Ajuntament de Llagostera pugui prestar uns serveis públics adequats i de qualitat.

Enguany, amb la modificació de les ordenances fiscals, se les ha volgut dotar de contingut social i polític.

L’augment d’algunes taxes i impostos ha vingut acompanyat d’un increment de les bonificacions per baixos ingressos, o de beneficis i bonificacions que fomenten o consoliden polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus, a la millora en la recollida selectiva o de l’impacte del canvi climàtic, i proposen mesures en polítiques d’habitatge encaminades a la mobilització del parc d’habitatges buits del municipi.

Des de l'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament hem editat una guia amb les bonificacions més rellevants per al 2020

Properament rebreu la guia a la bústia de casa.

Podeu consultar-la en format pdf des d'aquí.