COMUNICAT EN RELACIÓ A LA MANCA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA


Dimarts 28 de gener es va produir una avaria a la canalització de l’empresa Rec Madral que subministra aigua potable a les urbanitzacions de la Mata, Selva Brava i Font Bona i que no té cap relació contractual amb l’Ajuntament. 

L’esmentada avaria ha provocat el tall de subministrament als veïns i veïnes d’aquestes urbanitzacions.

Ahir mateix l’Ajuntament de Llagostera va demanar a l’empresa Rec Madral que sol·licités el permís corresponent per tal de procedir immediatament a la reparació de l’esmentada avaria que es troba localitzada a la Urbanització La Canyera, on s’estan portant a terme les obres d’urbanització i per tant pendents de ser recepcionades per part de l’Ajuntament de Llagostera. 

Aquesta situació va ser posada en coneixement de la Junta de Compensació de La Canyera com a responsables de l’àmbit on s’ha localitzat l’avaria.

A data d’avui l’empresa Rec Madral s’ha negat a demanar el permís corresponent a l’Ajuntament i pel que sembla està informant als seus abonats que és l’ajuntament qui no autoritza la reparació de l’avaria, una afirmació rotundament falsa.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Llagostera insta de nou i públicament l’empresa Rec Madral a sol·licitar autorització per a restablir el més aviat possible el servei, amb el compromís de resoldre aquest tràmit administratiu immediatament. Així mateix des de l’Ajuntament requerim a l’empresa Rec Madral que adopti totes les mesures alternatives per garantir el servei als seus clients. 

Paral·lelament des de l’Ajuntament s’estan estudiant mesures d’emergència per intentar restablir el servei davant la passivitat de l’empresa subministradora Rec Madral.

Entenem la indignació dels veïns i lamentem les molèsties causades per l’empresa Rec Madral.