Crònica del Ple ordinari del mes de febrer de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 28 de febrer, ha aprovat amb el vot a favor dels regidors de PdeCat i ERC i l’abstenció d’AxLL assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d’Esports Josep Mir. Així mateix, també s’ha aprovat inicialment la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca del carrer Processó número 14 amb el vot a favor de PdeCat i l’abstenció d’ERC i d’AxLL. 

El ple també ha aprovat, per unanimitat, la modificació de la plantilla de personal i la creació d’una plaça d’educador ambiental (C2) en règim funcionarial, així com diverses sancions per tinença de gossos perillosos. Així mateix, els regidors també han aprovat per unanimitat en 8.229 el resum numèric del padró d’habitants a 1 de gener de 2017.En el transcurs de la sessió també ha quedat aprovada inicialment la modificació de l’ordenança municipal de control i tinença d’animals en el terme municipal de Llagostera amb el vot a favor de PDeCat i AxLL i en contra d’ERC.

D’altra banda, el ple també ha aprovat, amb el vot favorable de tots els regidors, la moció del PDeCat, de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià-La Farga3, així com la moció d’AxLL de suport i adhesió a la vaga feminista: La proposta del moviment feminista estatal per al 8 de març. Les dues mocions presentades per ERC van ser desestimades: la primera d’elles, en relació a la creació d’un Consell d’Entitats Esportives, es va desestimar amb els vots en contra dels regidors del PDeCat, a favor d’ERC i l’absenció d’AxLL; la segona, en relació a l’actualització del MIEM (Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals) no va prosperar amb els vots en contra del PDeCat i a favor d’ERC i AxLL. 

Finalment, el ple també ha aprovat per unanimitat incorporar a l’ordre del dia una modificació de crèdit per crear el parc d’habitatge social. En aquest sentit, la modificació de crèdit ha estat aprovada per unanimitat per import de 120.125,45€.