Bases reguladores de la participació a l’espai carpes de la Festa Major 2018

Bases reguladores de la participació a l’espai carpes de la Festa Major 2018

S’han aprovat les Bases reguladores de la participació de les entitats i associacions de Llagostera a l’espai carpes de la Festa Major 2018. El termini de presentació de sol·licituds al registre de l’Ajuntament finalitza el dia 21 de març a les 15 h. Podeu consultar les bases des d’aquí.