Modificació de les ordenances fiscals pel 2020 amb la voluntat d’aplicar noves polítiques socials i mediambientals


Amb els vots favorables de l’equip de govern format per ERC i CUP-Alternativa per Llagostera i els vots contraris de Junts per Llagostera i el PSC, el ple de l’Ajuntament ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2020. 

El regidor d’Hisenda David Parron, ha explicat que “amb l’aprovació de les noves ordenances fiscals es pretén, a més de garantir un nivell d’ingressos suficient pel bon funcionament dels serveis municipals, consolidar el foment de polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus i es proposen mesures encaminades a la mobilització del parc d’habitatges buits del municipi”.

En aquest sentit s’ha acordat una puja del 4,55% de l’IBI en immobles urbans i del 3,85% en immobles rústics, augmentant però, les bonificacions per aquelles persones i famílies amb menys recursos.

La modificació de les ordenances fiscals inclou dues mesures en matèria d’habitatge per incentivar la mobilització dels habitatges buits. D’una banda s’amplia fins al 95% la bonificació de la quota per posar el pis a la borsa de lloguer social municipal, i d’altra banda s’estableix un recàrrec del 50% de la quota per a aquells habitatges que es trobin permanentment desocupats. 

Pel que fa a la taxa d’escombraries s’ha aprovat una pujada en termes generals del 5%, i d’un 10% per a aquelles activitats que produeixen més residus, com ara les grans superfícies comercials i els restaurants.  Aquesta puja es pot veure compensada amb bonificacions de fins al 40% de la quota per a aquelles persones que facin una correcta recollida selectiva i, com a novetat, també per a les persones i comerços que realitzin polítiques de minimització de residus en aplicar criteris de prevenció d’envasos i polítiques de residu zero. 

Aquestes bonificacions seran aplicables a totes les zones de recollida del municipi amb la voluntat d’avançar cap al residu zero reduint així el nombre de tones de rebuig que anualment acaben a l’abocador de Solius, on l’Agència de Residus de Catalunya augmenta any rere any el cànon per al seu tractament, en aquest cas un 14% per a l’any 2020, tal i com ha recordat Parron.

Una altra de les novetats destacades és que per primer cop s’aplicarà una taxa de 1.000 euros anuals pels caixers automàtics d’entitats financeres que es trobin en les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública. 

Finalment s’aplicarà un increment d’entre el 6 i al 9% en alguns conceptes de la prestació del servei de llars d’infants per al curs escolar 2020-21 i es rebaixaran les quotes d’aquelles famílies que porten els nens i nenes només al matí o a la tarda.

Per als propers cursos la voluntat de l’equip de govern és mantenir les dues llars d’infants obertes  i començar a aplicar la tarifació social al més aviat possible.

Podeu consultar el conjunt i el detall de les modificacions de les ordenances fiscals des d’aquí.