Pacificació del trànsit de vehicles i creació d’itineraris segurs a l’entorn de l’escola Puig de les Cadiretes de Llagostera


Amb la voluntat de pacificar el trànsit rodat de vehicles i crear itineraris segurs a l’entorn de l’escola pública Puig de les Cadiretes, l’Ajuntament de Llagostera està estudiant diverses mesures, d’acord amb la direcció del centre educatiu de primària i les famílies dels alumnes.

En aquest sentit s’estan estudiant diverses mesures que passarien per la restricció de vehicles coincidint amb els horaris i sortides de l’escola i el tall permanent de circulació de cotxes, mitjançant la col·locació de pilones entre els carrers Gandhi i Fonallerons tal i com ha explicat la regidora d’Educació, Sílvia Fà. 
Per valorar la posada en marxa d’aquetes mesures s’han realitzat diverses reunions amb els responsables del centre educatiu així com amb les famílies mitjançant el Consell Escolar Municipal i la Policia Local. 
De moment s’està aplicant la mesura en fase de proves, des de la setmana passada, mitjançant la col·locació d’unes tanques per part de la Policia Local.  
Properament hi ha prevista una reunió amb la mesa de participació de famílies del centre, on s’acabarà de decidir la permanència de la mesura. 
Val a dir que la proposta neix de la demanda de les famílies de poder accedir a l'escola en bici de manera segura des del carril bici.