Moció per la defensa dels drets civils i polítics


El Ple de l’Ajuntament celebrat aquest dimecres 25 de setembre ha aprovat per unanimitat, una moció per la defensa dels drets civils i polítics

Amb l’aprovació de la moció, per part de tots els grups amb representació municipal, s’han acordat els següent punts:

Primer.- Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.

Segon.-Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits d’actuació i gestió.

Tercer.- Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen a la ciutadania i a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents.

Quart.-Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i fer-ne un seguiment posterior.

Cinquè.-Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de la Presidència.

Podeu llegir el text íntegre de la moció des d’aquí