Crònica del Ple ordinari del mes de gener de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 31 de gener, ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors assignar el nom “Parc 1 d’Octubre” a l’espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l’Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina. Així mateix, el ple també ha aprovat inicialment, amb el vot favorable del Pdecat, ERC-AM i l‘abstenció d‘Axll, la modificació puntual del POUM a l’entorn de l’accés est del nucli urbà. Per unanimitat s‘ha aprovat la moció d’ERC-AM per a la millora de la participació i la informació en el marc del Pla estratègic així com la modificació de l’expedient de la plantilla de personal per a la creació d‘una plaça d‘arquitecte tècnic i l’ampliació de l’estació de bombeig de Can Prats. A l‘inici del ple, Sílvia Fà Cateura ha pres possessió del càrrec de regidora d’ERC, en substitució de Joaquim Castelló Boadas, que va renunciar al càrrec al passat ple del mes de desembre per motius personals.