Consulta prèvia sobre la modificació de l’article 26 de l'Ordenança de sorolls i vibracions

Consulta prèvia sobre la modificació de l’article 26 de l'Ordenança de sorolls i vibracions

L’Ajuntament de Llagostera realitza la consulta prèvia en l’expedient de modificació de l’article 26 de l'Ordenança de sorolls i vibracions en relació a l’horari i els nivells sonors produïts per la maquinària auxiliar utilitzada així com altres estris per tal de respectar el descans dels veïns durant els dies festius, caps de setmana o períodes vacacionals. Els interessats disposen del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la present publicació (sense comptar dissabtes, diumenges i festius) per enviar les seves propostes o suggeriments mitjançant el tràmit d’instància genèrica a través de la seu electrònica o presencialment a l’oficina d’assistència en matèria de registre situada als baixos de l’Ajuntament.

El text de l’Ordenança es pot consultar en el següent enllaç.