Informació sobre la publicació del llistat d’espanyols morts en els camps de concentració nazis

Informació sobre la publicació del llistat d’espanyols morts en els camps de concentració nazis

El Boletin Oficial del Estado va publicar el divendres 9 d'agost el llistat de 4.427 espanyols morts en els camps de concentració austríacs de Mauthausen i de Gusen per tal de facilitar als familiars el seu registre com a difunts.
Amb aquest llistat el Ministeri de Justícia compleix una de les iniciatives de la llei de Memòria històrica per a la reparació de les víctimes del nazisme.
Tot i això, hi ha persones que han notificat alguna errada o omissió de la informació documentada.
Com que això pot afectar a altres famílies gironines donat que una part molt important dels internats eren catalans, la subdelegació del Govern a Girona presenta l'adreça del portal on presentar al·legacions o correccions ja sigui amb firma digital o directament a través del registre de la Subdelegació a Girona a l’Avinguda 20 de juny, 2.

El termini de presentació d’al·legacions és d’un mes a partir de la publicació al BOE. 
Al·legacions inscripció defunció fora de termini, espanyols morts a Mauthausen-Gusen 
Al·legacions inscripció defunció fora de termini, espanyols morts a Mauthausen-Gusen (tramitació online)