Subvenció de la Diputació de Girona per actualitzar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

Subvenció de la Diputació de Girona per actualitzar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció per actualitzar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que data de l’any 2009. L’import de la subvenció concedida és de  5.336,10 €, un 90 % del cost previst i Els treballs d’actualització del PPIF s’hauran d’acabar durant la primera quinzena de novembre d’aquest any.