Moció en contra de la política d'acollida de refugiats de la UE


El plenari rebutja de forma clara i contundent la recent detenció de l’activista Carola Rackete 

L’Ajuntament de Llagostera ha aprovat, una moció impulsada des de les entitats locals Dones d’Arreu i Llagostera Solidària, en desacord a la política d'acollida de refugiats de la Unió Europea, l'Estat espanyol i de condemna al govern italià per la seva actual política envers les ONG's que salven vides al mar mediterrani. 

La moció ha estat aprovada per tots els grups amb representació municipal (ERC, CUP-Alternativa per Llagostera, Junts per Llagostera i PSC) aquest divendres al vespre. 

A continuació reproduïm els acords adoptats: 

1- Demanar al Consell Europeu que faci respectar els Drets Humans i el Dret internacional als quals estan subjectes, requerint als governs que en formen part a acollir i garantir la seguretat de les persones refugiades i immigrades i reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit.

2- Demanar, que el Govern Espanyol no obstrueixi les taques de salvament de vides humanes de les ONG’s i que gestioni de forma eficaç i urgent l’acollida dels 18.000 refugiats que es va comprometre davant de la Unió Europea.

3- Que l’actual govern de la Generalitat de Catalunya faci tot el possible per acollir el 4.500 refugiats que el Molt Honorable president Sr. Carles Puigdemont, es va comprometre en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març 2017. A més a més, assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.

4-Rebutjar de forma clara i contundent i comunicar a l’ambaixada d’Itàlia, el malestar per la detenció de la capitana Sra. Carola Rackete, que considerem un clar atemptat contra els Drets Humans i dels refugiats.

5- Manifestar el compromís d’oferir el nostre municipi com a territori d’acollida i protecció,  creant un pla d’acollida municipal atenent les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 

6-Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. 

7-Definir els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les persones sol·licitants d’asil.

8-Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social. 

9-Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora. 

10- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, a l’Ambaixada d’Itàlia, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.

Podeu llegir el text íntegre de la moció des d'aquí.