Prohibicions en la realització de tasques agrícoles


Atesa l’activació simultània del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) degut a l’onada de calor, la Generalitat de Catalunya ha prohibit l’ús de qualsevol tipus de màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal en tasques agrícoles.

L’incompliment d’aquesta prohibició pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i altres responsabilitats que se’n puguin derivar de l’ordenament jurídic vigent.

Podeu consultar la resolució del Conseller d'Interior al següent enllaç.