Subvenció de la Diputació de Girona per a esportistes individuals

Subvenció de la Diputació de Girona per a esportistes individuals

La Diputació de Girona convoca per a l’any 2019 uns ajuts per a esportistes amateurs d’esports individuals que participin en campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. Aquestes subvencions s’han de demanar a través dels ajuntaments respectius. Per això l’Ajuntament de Llagostera publica aquesta informació per a tots aquells esportistes que reuneixin els requisits següents:

Empadronats a Llagostera
Menors de 20 anys
No professionals
Practicants d’esports individuals
Haver participat, prèvia classificació, en campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les respectives federacions, reconegudes pel Consell Català de l’Esport
Haver participat amb les seleccions estatals en campionats d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les respectives federacions, reconegudes pel Consell Català de l’Esport
Període subvencionable: entre 1/9/2018 i 31/08/2019

Els interessats poden presentar una instància a l’Ajuntament fins al dia 9 d’agost de 2019 sol·licitant participar en la convocatòria d’ajuts de la Diputació per a l’any 2019. En la instància han de manifestar que coneixen i accepten les bases que regeixen la convocatòria; també han d’acreditar documentalment els requisits citats (excepte l’empadronament) i adjuntar-hi:

DNI de l’esportista
Llistat o document expedit per la federació que acrediti la participació en el campionat, les dates i la classificació obtinguda
Factures, rebuts o pressupostos de despeses de material, desplaçaments o altres despeses relacionades directament amb el campionat, tingudes o previstes entre 1/9/2018 i 31/08/2019. 

Podeu consulta les bases aquí.