Bases reguladores de subvencioons per a l’establiment de noves activitats econòmiques i per a la millora de locals

Bases reguladores de subvencioons per a l’establiment de noves activitats econòmiques i per a la millora de locals

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 10 d’abril de 2019, s’ha aprovat inicialment les bases reguladores de la subvenció en règim de concurrència competitiva per establiments de noves activitats econòmiques en locals físics i per la millora de locals durant el 2019. 

El termini de presentació de sol·licituds comença el 22 de maig i finalitzarà el 30 de juny de 2019.

Podeu consultar les bases publicades al BOP des d'aquí.