Crònica del Ple ordinari del mes de març de 2019


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 27 de març, ha aprovat amb el vot a favor de PDeCat i en contra d’ALL i ERC la modificació de crèdit núm. 2/2019 del pressupost de l’Ajuntament.

El Ple també ha aprovat, amb el vot a favor de tots els regidors, la modificació de crèdit 2/2019 de la Residència Josep Baulida, així com la modificació de plantilla de la Residència Josep Baulida. També per unanimitat, s’ha aprovat establir un complement retributiu per incapacitat temporal per malaltia o accident.

Amb el vot a favor de PDeCat i d’ERC i en contra d’ALL el Ple ha aprovat inicialment una nova proposta de modificació puntual del POUM a l’entorn de l’accés est del nucli urbà.

Els regidors també han aprovat, per urgència, la modificació de la clàusula 11 del Plec de condicions particulars de l’arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera (can Muntaner), amb el vot a favor de tots els partits. Així mateix, el Ple ha aprovat amb el vot a favor de PDeCat i d’ERC i l’abstenció d’ALL el pla economicofinancer per al període 2019-2020.

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat la creació de dues places C1 d’administratives.