Control fotogràfic al carrer Constància

Control fotogràfic al carrer Constància

Amb motiu de l’activació de la càmera de control del trànsit del C/ CONSTÀNCIA, s’informa a tots els veïns que es crearà una llista de vehicles autoritzats amb l’objectiu de permetre el pas al carrer a aquets vehicles.

Aquesta càmera entrarà en funcionament a partir de l’1 d’abril del 2019, motiu pel qual a partir d’aquesta data tots els vehicles que no estiguin registrats i accedeixin al carrer seran denunciats.

Els motius pels quals un vehicle serà autoritzat per accedir al carrer són els següents:

Accés a garatges del propi carrer.
Accés per a tasques de càrrega i descàrrega.

També s’informa que l’autorització de pas no es pot entendre com un dret a passar sempre que un ho desitgi fora dels motius que habiliten el pas, ja que aquest control s’ha efectuat per transformar el C/ Constància en un carrer de vianants. D’aquesta manera s’informa que si es detecta que un vehicle fa un mal ús de l’autorització de pas, no respectant els motius pel qual ha estat habilitat, es procedirà a aplicar la normativa vigent en matèria de trànsit i es denunciarà l’infractor i se li retirarà l’autorització.

Perquè un vehicle sigui autoritzat, la persona interessada s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local i facilitar les següents dades:

Nom i cognoms.
Domicili.
Telèfon.
Marca i model.
Matrícula.