Pressupost de 8 milions d’euros per a l’any 2019

Pressupost de 8 milions d’euros per a l’any 2019

Es canviarà la gespa artificial i l’enllumenat del camp de futbol, un pla de millores de les zones esportives municipals i una línia de subvencions per a la obertura i modernització d’establiments comercials

El pressupost propi de la Corporació ascendeix a 8.037.210,00 € d’ingressos i despeses i el consolidat, que incorpora la residencia Josep Baulida, és de 9.302.210,00 €.

El pressupost de l’ajuntament per a l’any 2019 es manté pràcticament igual que el pressupost inicial de l’any 2018, (es redueix un 0,8%) i tot hi que encara inclou algunes actuacions del Pla de barris, per un import de  130.000 euros, és el primer pressupost post Pla de barris.  

Pel que fa al rati d’endeutament, és d’un 27% sobre els recursos ordinaris, molt per sota dels límits d’endeutament que estan al 110%. El deute per habitant és de 240 euros.

En l’àmbit social, es fa un esforç important per mantenir i consolidar els programes formatius i les accions socioeconòmiques que, sense tenir en compte el Pla de barris, s’incrementen un 10% respecte l’any 2018. En el seu conjunt pugen a 1.217.640 euros i suposen el 15% del pressupost total de l’ajuntament.

Com accions a destacar en el foment del comerç i l’emprenedoria, s’implementarà el pla de dinamització comercial que inclou una línia de subvencions per a la obertura i modernització d’establiments comercials, per import de 10.000 euros.

En l’àmbit esportiu es canviarà la gespa artificial i es renovarà l’enllumenat del camp municipal de futbol  i un pla de millores de les zones esportives municipals.

També es preveu la redacció del projecte de la passarel·la per unir l’Avinguda Canigó amb el centre del poble i la renovació de l’enllumenat amb la instal·lació de llumeneres LED.

Pel que fa a les inversions es preveuen actuacions per un import de 757.010,00 €. (9,4% del pressupost). Cal destacar, entre altres les següents actuacions

- Pla especial i projecte de passarel.la a l’Avinguda Canigó

- Millores edificis escoles: Aïllament tèrmic a façanes exteriors de l’escola Lacustària

- Millores enllumenat: Substitució de línies i llumeneres Led als carrers de l’eixample.

- Millores d’infraestructures. Reasfaltatge del carrer Maiena.

- Millores al teatre Casino: Ignifugar l’estructura de la coberta

- Instal·lació software i equipament informàtic per videoacta

- Posada en funcionament d’una nau a la deixalleria per al Centre de preparació per a la reutilització.

- Inversions esports: nou enllumenat i canvi de gespa artificial del camp municipal de futbol i condicionament de les zones esportives municipals

- Inversions dinamització turística i comercial: senyalització de rutes i espais d’interès turístics

- Ascensor a l’ajuntament

El pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (PDecat) i els vots contraris dels dos grups a l'oposició ERC i Alternativa per Llagostera.