Ordenances 2019

Ordenances 2019

Un cop més no podem escollir lliurement el tema de què volem parlar en aquest informatiu municipal i, en conseqüència, el tema ens ve imposat des del PDeCAT. Com que sembla que no hi ha altres temes rellevants, aquest 2018 el tema escollit ha estat la modificació de les ordenances municipals, com ja ho va ser el 2015.

Com que tots els grups ja vam parlar de les ordenances en el nostre escrit al Butlletí en la crònica del ple municipal d’octubre, tornar a parlar de les ordenances esdevé d’allò més ridícul, i posa de manifest un cop més les poques ganes de l’equip de govern d’entrar a debatre lliurement sobre altres temes d’interès. Així que, per mostrar la nostra disconformitat, ens limitarem a reproduir un extracte de l’escrit que vam publicar al Butlletí a l’octubre.

Sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI vam palesar la problemàtica per aconseguir habitatges de lloguer a Llagostera (ja no diguem a un preu assequible!), tal i com es va posar de manifest en la darrera reunió de la Comissió d’Habitatge. El 2012, des d’Alternativa vam demanar en una moció que es creés un registre d’habitatges buits que mai no s’ha acabat fent, malgrat que la moció va ser aprovada per unanimitat. Aquest registre donaria eines a l’Ajuntament per poder pressionar els propietaris i propietàries d’habitatges buits perquè els mobilitzessin, explicar-los les garanties i ajuts que s’ofereixen des de les diverses administracions, tot advertint-los que, si finalment decidissin mantenir-los buits, l’Ajuntament els podria aplicar, arribat el cas, un recàrrec sobre l’IBI de fins al 50%.

Al PDeCAT no li sembla una bona mesura destorbar aquests propietaris de pisos buits, i en canvi s’estima més tenir un parc d’habitatges buits considerable, malgrat la necessitat social existent. Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, el 2019 es continuarà fomentant la recollida selectiva i la reducció de residus per la via de la bonificació per la generació de residus. La frase anterior pot semblar una contradicció... i és que ho és. A Llagostera no es bonifica a aquelles famílies que generen menys residus, sinó a aquelles que en generen més, lligant un any més la bonificació a fer un cert número d’aportacions en la recollida d’orgànica i d’envasos. Creiem fermament que caldria buscar una altra manera de bonificar la taxa de manera que pagués més qui més residus produeix, i no a l’inrevés. Mentre es troba la manera de fer-ho es podrien lligar el número d’aportacions necessàries per accedir a la bonificació al número de persones per habitatge, tal i com es fa en el consum d’aigua. Les taxes de les llars d’infants s’apugen un 10% (això no ho trobareu als diaris) i l’equip de govern del PDeCAT va creure innecessari comentarho a la reunió del Consell Participatiu de les Llars d’Infants celebrat uns dies abans. Ens traiem el barret davant d’aquest exercici de màxima transparència! Certament calia una puja de les taxes després d’anys de no tocar-les, però el tema és si aquesta puja del 10% en un sol any és excessiva i si és una mena de càstig a les famílies com a conseqüència de la seva gosadia per haver-se mobilitzat reclamant... i aconseguint!, que es mantinguessin obertes les dues llars d’infants, malgrat que la intenció de l’Ajuntament era prioritzar l’obertura de només una. Des d’Alternativa vam reclamar l’aplicació de la tarifació social en aquestes taxes, de manera que pagui més qui més ingressos té i menys qui menys en té. 

Podeu llegir l’escrit complet a http://www.elbutlletidellagostera.cat/ mes-taxes-a-les-llars-dinfants-i-menys-rei-1395

Article signat per: Grup Municipal d‘Alternativa per Llagostera