Les ordenances fiscals pel 2019

Les ordenances fiscals pel 2019

Durant aquests dies de desembre s’hauran aprovat les darreres ordenances fiscals del mandat, i és hora de fer-ne una valoració global. Com tothom sap, les ordenances fiscals possibiliten avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, amb l’objectiu últim de donar compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats.

Seguint els principis de fiscalitat progressiva, doncs, Esquerra ha treballat durant aquests quasi quatre anys per fer unes ordenances fiscals que tinguin en compte el context socioeconòmic, i alhora que avancin cap a la defensa del medi ambient. Així, s’han aprovat, a proposta d’Esquerra:

- Augments de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses, als contribuents amb pocs ingressos, als propietaris que cedeixin els pisos a la borsa de lloguer social, als propietaris d’habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia solar i a explotacions agroecològiques, amb l’objectiu de promoure la transformació d’algunes explotacions agrícoles i ramaderes en altres de més sostenibles

- Es va contenir l’augment per la recollida d’escombraries, ja que no era prou justificada. A les ordenances del 2018, però, l’equip de govern va modificar les ordenances, amb un augment que per a nosaltres no estava tampoc prou justificat

- Finalment, la proposta d’augment de la taxa de conservació del cementiri municipal també es va anul·lar, ja que era producte d’un error d’interpretació de l’equip de govern, que implicava un increment injustificat a favor de l’empresa concessionària. Hi ha altres aspectes que podrien millorar les ordenances, com és l’aplicació d’una tarifació social i racionalitzar i reduir la taxa de recollida d’escombraries. Durant tot el mandat hem demanat vincular les ordenances a la proposta de pressupost.

La valoració sobre els canvis en les ordenances fiscals no es pot fer deslligat de les necessitats econòmiques que planteja l’execució del pressupost. Seria bo, per acabar, que els canvis no es fessin d’esquenes als col·lectius interessats. No té sentit fer una reunió del Consell participatiu de la Llar d’Infants i no explicar l’augment que l’endemà es va debatre al ple. El mateix passa amb les taxes d’esports, que s’apliquen sense informació prèvia als clubs, que a hores d’ara encara no saben quina subvenció tindran els nostres esportistes.

La participació ciutadana en aquest camp és francament millorable.

Article publicat per: Grup Municipal d‘ERC