Les ordenances fiscals

Les ordenances fiscals

La credibilitat i la fiscalitat. Els fets i les paraules de cadascú. Les opinions i propostes sobre el pressupost i les ordenances fiscals són el millor espai per poder comparar i avaluar els projectes polítics que cada grup municipal proposa.

Estar al govern obliga a fer un exercici de realisme que no sempre acompanya les propostes de la oposició, que conscient que no ha posar-les a la pràctica, pot demanar impossibles i oferir la lluna en un cova. Amb la voluntat de no carregar d’impostos a les famílies en aquests anys de crisi econòmica, l’equip del PDeCAT a l’ajuntament de Llagostera ha fet un esforç de contenció fiscal molt important. En tota la legislatura no s’han modificat ni els impostos d’activitats econòmiques, ni l’impost de construccions ni els guals ni entrades de garatge, que no es modifiquen des de l’any 2009.

En el cas de l’IBI, , s’ha mantingut estable en tota la legislatura i l’any 2017 es varen abaixar els rebuts d’urbana un 2,2%. En el conjunt dels darrers 4 anys, els rebuts de l’IBI a Llagostera han pujat un 1,2%, quan l’IPC ha estat del 3,4%. La fiscalitat de l’IBI, que suposa el 25% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament de Llagostera, ens permet fer memòria i mirar amb perspectiva el que ha fet i ha promès cada grup polític. Per culpa de la revisió cadastral de l’any 2006, feta per l’Entesa amb Toni Navarro de regidor d’hisenda, els valors cadastrals del padró d’urbana es varen incrementar un 350%. Un increment injust, mal repartit i que no va tenir en compte cap criteri de riquesa ni d’equitat. Quina va ser l’actuació del nostre grup per evitar que aquesta pujada fos molt superior i perjudiqués encara mes a la gent de Llagostera? Enlloc de criticar es va actuar.

El nostre grup va fer una baixada de tipus continuada per evitar increments desmesurats dels rebuts i treballar a nivell polític perquè el cadastre fes una revisió dels valors a la baixa, aconseguint una important reducció del valors que ha fet que siguin un 40% inferiors als que va deixar la revisió cadastral. Els fets i les promeses de cadascú son perfectament constatables. No deixa de ser sorprenent que, després d’haver provocat la major pujada d’impostos que s’hagi vist en democràcia, el Sr. Navarro es posi a donar lliçons de com haurien de ser les ordenances fiscals de Llagostera. Quan exercia de regidor d’hisenda amb l’Entesa, el Sr. Navarro va provocar la revisió cadastral que va fer que els rebuts del IBI pugessin durant deu anys, arribant a multiplicar per dos o per tres el que es pagava l’any 2006 i castigant fiscalment a la població de Llagostera en els anys mes durs de la crisi.

Quan va tenir la possibilitat de dur a terme les seves polítiques, ja sabem quina va ser la seva actuació. Ara que no governa i està a la oposició, el Sr. Navarro des del grup d’ERC ens diu que calen mesures de contenció fiscal. Si la credibilitat es mesura per la diferencia entre el que es promet des de la oposició i el que es fa quan es pot governar, que cadascú jutgi la seva credibilitat i la de les seves promeses.

Aquest és un exemple molt clar de que una cosa és prometre quan s’està a la oposició i l’altra actuar quan es governa. Vista l’experiència, caldrà tenir memòria i valorar la credibilitat de cadascú en un any en que tothom farà promeses de cara a les eleccions.

Article signat per: Grup Municiapl del PdeCat