Ple ordinari del mes d‘abril de 2016


Amb els vots favorables dels grups de CiU i ERC i l’abstenció d’Alternativa per Llagostera, el Ple de l’Ajuntament celebrat aquest dimecres 27 d’abril, ha aprovat definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres del "Projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava". El punt 2.1.2 de l’ordre del dia, referent a l’encàrrec de la redacció del projecte d’obres i activitats, per a l‘ampliació de les instal·lacions i explotació de la zona esportiva de La Canyera va ser retirat de l’ordre del dia així com els punts, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 i 2.1.7 referents a l’inici de varis expedient sancionadors.

El Ple, va aprovar per unanimitat dues mocions conjuntes. La primera, de rebuig a l‘anul·lació del Tribunal Constitucional sobre el Decret Català en matèria de la pobresa energètica i la segona per denunciar la situació al Sàhara Occidental, i per demanar que la MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental) assumeixi competències en drets humans. Així mateix, després d’aprovar la seva urgència, es va incorporar una tercera moció, presentada pel grup de CiU que va ser aprovada per unanimitat on s’insta a la Generalitat de Catalunya a fer front el deute pendent amb l’Ajuntament de Llagostera en relació a l’execució del Pla de Barris i a que la Generalitat accepti la pròrroga presentada per l’Ajuntament per poder desenvolupar les actuacions pendents.

Finalment la moció d‘ERC, per a la millora de la seguretat vial, en relació a la problemàtica de les voreres, va retirar-se de l’ordre del dia seguint les indicacions del Reglament Orgànic Municipal que estableix que una mateixa moció rebutjada anteriorment, no pugui tornar-se a presentar en el termini mínim d’un any.