Crònica del Ple ordinari del mes d’octubre de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 31 d’octubre ha aprovat amb el vot a favor del PDeCat i en contra d’ERC i d’ALL la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2019.

 

Així mateix, el ple també ha aprovat el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, amb el vot a favor del PDeCat i d’ERC i l’abstenció d’ALL.  

 

Un altre punt de l’ordre del dia aprovat ha estat el de donar suport a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO amb els vots a favor dels regidors de PDeCat i d’ALL i l’abstenció d’ERC. El ple també ha ratificat el decret d’Alcaldia 1131/2018, de 5 d’octubre, d’esmena dels errors materials dels Plecs aprovats amb el vot a favor del PDeCat i d’ERC i en contra d’ALL.  

 

D’altra banda, la moció presentada pel grup municipal d’ERC, en relació al desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona no va prosperar ja que va comptar amb el vot en contra del PDeCat i els vots a favor dels regidors d’ERC i d’ALL.  

La Junta de Portaveus, reunida abans de la celebració del ple, ha acordat incorporar dues mocions d’urgència a l’ordre del dia. La primera ha estat presentada de forma conjunta pels tres grups municipals i es tractava sobre una  moció de l’Associació de Municipis per la Independència per mostrar el ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018.  Aquesta ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els regidors de l’Ajuntament de Llagostera. La segona, presentada pel PDeCat, en relació a la subvenció a les llars d’infants municipals també ha prosperat amb el vot a favor de tots els regidors. Concretament la moció demana instar el Govern de la Generalitat i a la Conselleria d'Ensenyament a recuperar la subvenció de 1.800 euros per alumne i treballar per equilibrar les aportacions que fan usuaris, ajuntament i Departament d’Ensenyament al finançament de les llars d’infants municipals.