Ple extraordinari del mes de desembre de 2016


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 21 de desembre i reunit en sessió extraordinària, ha aprovat amb els vots favorables de CiU i en contra d’ERC i d’AxLL el pressupost general i la plantilla de personal per a l’any 2017.

En aquest sentit, el pressupost consolidat aprovat serà d’11 milions d’euros, dels quals un 86,1% serà el pressupost de l’Ajuntament, un 11,2% serà el de la Residència Josep Baulida, i el 2,7% restant pel Patronat d’Esports. El pressupost augmenta en 2 milions d’euros, fet que significa un 27,3% més respecte al de l’any anterior.

El pressupost ordinari incrementa només un 4% respecte el 2016, en total 271.600 euros. L’àrea que més s’incrementa és la del Pla de Barris, que augmenta 1.334.442 euros respecte el pressupost de l’any passat i significarà el 15% del pressupost del 2017. La despesa destinada a l’atenció de les persones suposa el 18% del pressupost ordinari.

Durant la sessió també s’ha aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció d’ERC i d’AxLL el Pla Local de Joventut 2016-2019. Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat l’acceptació de les renúncies del regidor Sr. Sergi Miquel Valentí i de la candidata següent de la llista del grup de CiU, la Sra. Olga González Gómez i s’ha anunciat que se sol·licitarà a la JEC la credencial del següent candidat, el Sr Robert Montiel Molina, que prendrà possessió del càrrec de regidor al següent ple.