Ple ordinari del mes de febrer de 2017


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 22 de febrer, ha aprovat amb el vot favorable de CiU i en contra d’AxLL i d’ERC l’expedient de contractació i plec de condicions per l’arrendament d’un local al carrer Major 11 que es destinarà a magatzem de peces etnològiques.

Amb el vot favorable de totes les formacions es va aprovardefinitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d‘incendis, així com l‘adhesió per a l‘any 2017 al Pla d‘Igualtat d‘Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l‘adhesió al Pacte Nacional pel referèndum i la designació dels membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran part del Consell de Govern.

D’altra banda, amb el vot favorable de CiU i d’ERC i l’abstenció d’AxLL es va aprovar l‘expedient de contractació, Plecs i obertura del procediment de licitació dels treballs d‘assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària.

El Ple també va servir per nomenar el regidor de CiU, Robert Montiel Molina, membre del Consell Municipal de Comunicació Local, així com representant a diversos organismes on l‘Ajuntament hi té representació, amb els vot a favor de CiU i l’abstenció d’ERC i d’AxLL.

Finalment, la formació de CiU va rebutjar la moció presentada pels grups municipals d’ERC i d’AxLL per l’aplicació de mesures relacionades amb matèria d’habitatge.