Il·luminació de les àrees de contenidors de residus dels veïnats de Llagostera


Amb la voluntat de seguir millorant les àrees de contenidors de recollida selectiva de residus ubicats als diversos veïnats de Llagostera s’ha procedit a la instal·lació d’un sistema d’il·luminació. En aquest sentit la regidora de Medi Ambient, Pilar Aliu, ha explicat que s’ha optat per la instal·lació de sis fanals solars amb màstil que ha suposat una inversió de 6.348,87 €. 

Aquests fanals funcionen amb energia solar a través de la placa superior de la llumenera. Aquests tenen dues intensitats de llum, segons si algú està utilitzant l’àrea (alta intensitat) o si ningú l’està utilitzant (baixa intensitat). Aquesta acció ve regulada per un sensor de moviment que porta instal·lat el mateix fanal. 

D’aquesta manera, quan l’àrea no està en servei, es fa un consum mínim d’energia solar. Aquesta iniciativa no només contribueix a la sostenibilitat mediambiental sinó que també millora la seguretat i la comoditat dels veïns a l’hora de dipositar els seus residus, especialment durant les hores nocturnes.