Nova guia de casals d'estiu de Llagostera


Coincidint amb la celebració del Festival d'Aprenentatges, Enforma't hem fet pública la Guia de casals d'estiu de Llagostera.  

Aquesta guia recull tota l'oferta de casals d'estiu disponibles al municipi, facilitant la tria a les famílies interessades. Aquesta iniciativa forma part de les accions d'Educació 360, integrades dins del Pla educatiu de Llagostera.

L'objectiu d'aquesta acció és assegurar que infants i joves gaudeixin d'un estiu enriquidor amb propostes que fomentin competències transversals essencials per al seu futur desenvolupament.

Per garantir l'accés a l'educació en el lleure, l'àrea d'Acció Social ha impulsat una línia d'ajuts destinats a activitats d'estiu.

Així, es treballa per garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a tots els infants del municipi, facilitant l'accés a activitats educatives i recreatives durant les vacances estivals.

Podeu consultar la guia des d'aquí.