Subvenció en espècie de la Diputació de Girona


La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en espècie a l’Ajuntament de Llagostera, que ha consistit en 1 pantalla i 36 ordinadors portàtils. 

Aquest maquinari s’ha destinat a una sala des d’on poder fer reunions i formacions en línia i també per millorar les eines del personal que ha de fer teletreball o que ocupa un lloc que necessita desplaçar-se.

Aquesta subvenció de la Diputació de Girona està finançada pel Pla de Recuperació, Transformacio i Resiliència-Next Generation.