Llagostera segueix en estat d’emergència per sequera


S’han identificat 159 abonats que sobrepassen els límits de consum establerts i s’ha procedit a notificar-los als efectes oportuns

L’Agència Catalana de l’Aigua va declarar la setmana passada l’escenari d’emergència als municipis que s’abasteixen de la conca Ter-Llobregat degut a les baixes reserves d’aigua disponibles. Arran d’això, es va realitzar una reunió d’urgència entre l’Ajuntament de Llagostera i l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable, Aqualia, per analitzar la situació i coordinar les diferents mesures que s’han de tirar endavant.

Des de l'ajuntament s’ha emès un comunicat amb totes les indicacions i mesures previstes per l’estat d’emergència per sequera.

Mesures d’estalvi decretades per l’ACA davant l’escenari d’emergència:

- Amb l’entrada en emergència, es fixa una dotació global d’aigua de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi. Pel que fa al consum d'aigua per habitant, es recomana un consum de 90 litres per persona i dia, tenint en compte que el consum d'aigua per habitant i dia a Catalunya és d'uns 117 litres.

- Supressió del reg agrícola, horts i jardins.

- Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars. A Llagostera, la neteja dels carrers es fa en sec.

- Reducció d’un 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

- Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius.

- Prohibició de l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats). Només s’admet l’ús d’aigües no procedents de la xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui el caràcter singular o monumental.

-  Prohibició total de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, piscines d’aigua dolça (no es poden reomplir) i llacs artificials.

- Es prohibeix netejar qualsevol vehicle, excepte en establiments amb recirculació d’aigua

Des de l’Ajuntament de Llagostera, ja fa mesos que s’està treballant en la prevenció i estalvi d’aigua. Així mateix s’han identificat un total de 159 abonats que sobrepassen els límits de consum establerts i s’ha procedit a notificar-los i a prendre les mesures oportunes en cada un dels casos. Una de les mesures que s’aplicarà d’aquí pocs dies és disminuir lleugerament la pressió a tota la xarxa d’abastament municipal per tal de reduir els consums, les fuites i les avaries; la majoria d’abonats no notaran aquesta disminució a les seves aixetes, tan sols aquells que visquin a les parts més altes del poble.

Llagostera va entrar el dia 6 de març de 2023 en fase d’excepcionalitat per sequera, un fet que va implicar activar un seguit d’accions amb l’objectiu d’estalviar aigua, que es van afegir a les que ja hi havia en vigor des que es va decretar l’estat d’alerta per sequera, el 22 de novembre de 2022. Des de l’inici de l’episodi de sequera els habitants de Llagostera han fet un esforç d’estalvi d’aigua que s’ha traduït en una reducció del 15% dels consums. Davant de l’entrada en l’estat d’emergència és indispensable que es continuï amb aquest esforç d’estalvi per part de tothom. La sequera és un fenomen cíclic que afecta a Catalunya i en els darrers 20 anys s’han viscut 5 episodis d'escassetat d'aigua, el més greu és el que s’està vivint des de de 2021 fins l'actualitat.